Δικαιώματα και Παροχές σε «Άτομα με Αναπηρία»

 Δικαιώματα και Παροχές σε «Άτομα με Αναπηρία»

 Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα παροχών για κάθε ασθένεια δεν υπάρχουν.

Οι παροχές εντάσσονται στην κατηγορία «Άτομα με Αναπηρία».

Τις παροχές αυτές τις συγκεντρώσαμε από Διαδικτυακούς Τόπους Δημόσιων Φορέων και από Συλλόγους Ατόμων με Αναπηρία.

Αφορούν ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω