ΑΙΤΗΣΗ για ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ στα ΚΕΠΑ

Είμαι συνταξιούχος του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ( τ. Υπάλληλος ΟΤΕ) και σας παρακαλώ, να μου χορηγήσετε παραπεμπτικό, για την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ……………………………….. προς το οποίο αιτούμαι την έγκριση:

α)  Παραπληγικού Επιδόματος        ή

β) Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας

Σημείωση 1: Για την έγκριση Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας θα  πρέπει, να υπάρχει Σύνταξη Αναπηρίας.

Σημείωση 2: Για φοροαπαλλαγές, δεν χρειάζεται παραπεμπτικό από το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ διότι  αυτές εγκρίνονται από το ΚΕΠΑ και κατατίθενται  και χορηγούνται από την Εφορία στην οποία υπάγεται φορολογικά ο/η συνάδελφος/α

Η Αίτηση εδώ , συμπληρώνεται και αποστέλλεται ταχυδομικά στην διεύνθυνση που αναγράφεται