Ελεγκτική Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης

 

1    ΣΑΡΑΓΛΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2    ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3    ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ