Εκλεγμενοι του Περιφερειακού Τμήματος στη ΓΑΣ

1        ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2        ΑΛΕΞΙΟΥ  ΓΑΒΡΙΗΛ

3        ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4        ΣΑΛΑΜΕΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

6.       ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7.       ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ

8.       ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ  ΑΧΙΛΛΕΥΣ

9.       ΦΛΩΡΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

10.    ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ