Πρόεδρος Χαρισόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Κοτζαμπασίδης Γεώργιος
Γενικός  Γραμματέας Αλεξίου Γαβριήλ              
Αναπληρωτής  Γενικός Γραμματέας Φλώρος Αλέξανδρος
Ταμίας  Αρσλάνογλου Αχιλλεύς
Ειδικός Γραμματέας Άγγελος Βουκάντσης
Γραμματέας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Σαλαμέτης Δημήτριος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ