ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Όσοι συνάδελφοι έχουν διαδοχική ΑΣΦΑΛΙΣΗ - πρόσθετο χρόνο -  (π.χ ΙΚΑ)  και δεν τον είχαν υποβάλλει κατά την Συνταξιοδότηση τους, μπορούν και  πρέπει να τον υποβάλουν - αποστείλουν - στο τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ ώστε να ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ  στον συνολικό χρόνο ασφάλισης, για τον σωστό επανυπολογισμό του Ν. 4387/20 (Ν.Βρουτση).

 Σημειώνουμε ότι πρέπει να υποβληθούν μαζι με την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ και  τα πρωτότυπα βιβλιάρια ενσήμων στον :

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (τ.ΤΑΠ ΟΤΕ)

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16

ΤΚ 10431

ΑΘΗΝΑ

 Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ