Εκδρομή στα Ιωάννινα, Μονοδένδρι, Καλπάκι, Ι.Μ.Μολυβδοσκέπαστης, Κόνιτσα, Αρίστη